PocztówkiWydawnictwa

Pocztówka – wizytówka

W 2015 roku ukazała się pocztówka oznaczona numerem P012.

Tym razem kartka pomyślana została jako reklamówka stowarzyszenia. Właśnie dlatego znalazła się na niej grafika autorstwa Krzysztofa Maciejewskiego, która przygotowana została dwa lata wcześniej na potrzeby druku planszy reklamowej stowarzyszenia.
Kartka pocztowa P012 ukazała się w nakładzie 100 sztuk i rozdawana była m.in. na stoisku stowarzyszenia podczas festynów miejskich majOSTaszki oraz w czasie Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera.