Aktualności

Trzy numery „Kolekcjonera” w 2024

W roku 2024 ukażą się co najmniej trzy numery „Kolekcjoner Ostrowski”. Starostwo powiatowe w Ostrowie ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadań publicznych w 2024 roku przeznaczony dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Do konkursu przystąpiło także Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”. W sferze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji stowarzyszenie złożyło ofertę wydawania kwartalnika „Kolekcjoner Ostrowski”. Przyznane przez zarząd powiatu wsparcie w wysokości 3.000,- złotych zabezpiecza druk trzech kolejnych numerów gazety, która rozpoczyna dziesiąty rok wydawniczy.