Dokumenty

Deklaracja członkowska

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy złożyć deklarację członkowską.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, deklarację podpisać muszą trzej członkowie wprowadzający. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązania opłacania składek członkowskich, które obecnie ustalone zostały w wysokości 50,- zł rocznie.

Niepisaną zasadą jest, że członkowie stowarzyszenia, którzy mają na bieżąco opłacone składki, otrzymują bezpłatnie wszystkie numery „Kolekcjonera Ostrowskiego„, jakie ukazują się w danym roku składkowym.

Załączniki: