OKK na wyjeździe

Muzeum Lewków. Reaktywacja.

Jeszcze w ubiegłym roku na internetowej stronie muzeum w Lewkowie pojawił się komunikat, na który czekaliśmy kilka lat. „Po długim remoncie i urządzaniu nowej ekspozycji zapraszamy do naszego muzeum.” 4 kwietnia 2023 roku skorzystaliśmy z zaproszenia.

W marcu 2017 roku w Kolekcjonerze Ostrowskim przeczytać mogliśmy informację o staraniach powiatu ostrowskiego o rewitalizację zespołu pałacowo-parkowego.

„Nowoczesne centrum edukacji historycznej, sale tradycji kulinarnej w podziemiach oraz centrum konferencyjne to kilka propozycji, które mają powstać w zrewitalizowanym zespole pałacowo-parkowym w Lewkowie.”

W pierwszy wtorek kwietnia 2023 postanowiliśmy sprawdzić, co udało się z zapowiedzi ostrowskiego starostwa powiatowego zrealizować. Ci, którzy skorzystali z zaproszenia Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera i wybrali się z nami, mogą potwierdzić: wszystko poszło zgodnie z planem, a te zrealizowane wywołały lawinę nowych pomysłów.

Po dawnej siedzibie rodowej Lipskich herbu Grabie oprowadziła nas sama dyrektor muzeum Sylwia Nowicka. Dzięki temu mieliśmy okazję posłuchać nie tylko wykładu na temat historii obiektu, ale także poznać wspomniane wcześniej plany na przyszłość. Możemy spodziewać się, że w najbliższym czasie Lewków mocno osłabi rolę Antonina i stanie się jednym z centrów kulturalnych Ostrowa i regiony.