Aktualności

Nowe władze stowarzyszenia

W poniedziałek, 27 lutego 2023 roku na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury odbyło się walne zebranie Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” zwołane w związku z końcem kadencji władz stowarzyszenia.

Na Małej Scenie Ostrowskiego Centrum Kultury spotkali się członkowie stowarzyszenia, by ocenić dotychczasową pracę zarządu oraz wybrać władze na kolejną kadencję. Walne po udzieleniu absolutorium odchodzącemu zarządowi dokonali wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i sądu koleżeńskiego trzeciej kadencji.

Nowy zarząd pracować będzie w składzie: Krzysztof Maciejewski – I Prezes, Maciej Ziąbka – II Prezes oraz Anna Kłopocka – skarbnik. W skład komisji rewizyjnej powołano: Romualda Rzekieckiego, który wybrany został przewodniczącym komisji, oraz Jarosława Cyferta oraz Łukasza Datę. Pracami sądu koleżeńskiego, podobnie w poprzedniej kadencji, pokieruje Maciej Maciejewski. Wraz z nim sąd stanowią Paulina Data i Bogdan Maciejewski.