Kolekcjoner Ostrowski

Kolekcjoner Ostrowski 1/2016

Czwarty numer „Kolekcjonera Ostrowskiego” (4) rozpoczyna drugi rok wydawniczy kwartalnika SOoZ.

W kolejnym numerze znalazły się m.in.:

  • Ekslibrisy na medal – o medalach Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu
  • Kolekcja godna z miasta kolejarzy – z wizytą w Izbie Tadycji Kolejowej
  • Kolekcja z B-612 – ślady Małego Księcia prowadzą do Ostrowa
  • Kolekcjoner w sieci – te internetowe strony warto znać
  • 300 groszy ostrowskich – garść informacji o pamiątkowej monecie
  • Z „Małym konspiratorem” w ręku – Marcin Orłowski o wydawnictwach II obiegu

W numerze także tradycyjny „Przegląd kolekcjonera” – ciekawostki nie tylko z Internetu.

Wydawnictwo współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w ramach realizacji zadania „Kolekcjoner Ostrowski”, ukazało się w nakładzie 100 sztuk.