Ostrowski Klub Kolekcjonera

Gdy zabrakło pieniędzy

Pieniądz zastępczy – ten z czasów I wojny światowej, ale także żetony bite przez ostrowskich przedsiębiorców czy pieniądze 60 Pułku Piechoty – były tematem kolejnego spotkania Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera.

Tym razem Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” miłośnikom dziejów lokalnych postanowiło  przybliżyć historię pieniądza zastępczego, jaki pojawiał się na terenie powiatu ostrowskiego do 1939 roku. Na zorganizowane w Ostrowskim Centrum Kultury spotkanie zaproszono dr Macieja Kowalczyka, który zaprezentował temat opierając się głównie o eksponaty ze swojej kolekcji. 

Czym tak naprawdę jest pieniądz zastępczy, jakie są przyczyny jego emicji, w których momentach historii się pojawiał i gdzie na terenie powiatu lokalne władze zostały praktycznie zmuszone do emisji „notgeldów” – jak popularnie nazywa się pieniądz zastępczy – o tym wszystkim właśnie opowiadał Maciej Kowalczyk. Aby przedstawić temat całościowo, do uzupełnienia wykładu o historię emisji 60 Pułku Piechoty zaprosił innego ostrowskiego kolekcjonera, Romana Polerowicza. 

 Obaj kolekcjonerzy podkreślali, że w dobie aukcji internetowych stworzenie podstawowego zbioru z tematu pieniądza zastępczego jest dość proste. Jego rozbudowa jest jednak bardzo trudna, o ile w ogóle możliwa: wiele eksponatów znanych jest bowiem jedynie w pojedynczych egzemplarzach.

– Organizujemy takie spotkania właśnie po to, by zwrócić mieszkańcom uwagę na rzeczy, które na pierwszy rzut oka nieznającym tematu mogą nie wydać się wystarczająco ważne czy wartościowe – mówi Krzysztof Maciejewski, prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”. Jak dodaje, stowarzyszenie nosi się z zamiarem wydania katalogu pieniędzy zastępczych z terenu powiatu ostrowskiego. – Do tej pory dwukrotnie już podejmowano tego typu trud. Wydawnictwa te, dzięki odkryciom kolekcjonerów, mocno się jednak zdezaktualizowały. Sądzimy, że czas na kolejną edycję.