Ostrowski Klub Kolekcjonera

Nasz własny król

Czternasty, licząc od 1924 roku, Król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polskiej, brat Piotr Sitarz, był gościem ostatniego przed wakacyjną przerwą wieczoru Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera.

To było niezwykłe spotkanie. Tym razem uczestnicy cyklu wieczorów klubowych spotkali się bowiem nie tylko z kolekcjonerem, ale i prawdziwym znawcą tematu. I chociaż Piotr Sitarz to nasz klubowy kolega i członek Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, z pewnością dla wielu z obecnych przynajmniej część z poruszonych tematów były całkowitą nowością. Piotr Sitarz bowiem nie tylko opowiedział o swoich zbiorach, ale także przybliżył wszystkim wielowiekową historię polskich bractw strzeleckich, kurkowe tradycje i zwyczaje, odpowiadając szczegółowo na pytania zgromadzonych na małej scenie OCK.


Gość wieczoru – jak na regionalistę przystało – spory nacisk położył na blisko 300-letnią historię ostrowskiego bractwa, przedstawiając m.in. losy dawnej strzelnicy zlokalizowanej u zbiegu ulic Raszkowskiej i Wolności, nowego ogrodu bractwa kurkowego przy ulicy… Brackiej, a także prezentując i omawiając dokładnie mundur ostrowskiego bractwa. Jak się bowiem okazało, o kształcie swojego munduru każde z bractw w Polsce decyduje samodzielnie.


Piotr Sitarz zdradził, że chociaż do jubileuszu 300-lecia pozostało 13 lat, już dziś prowadzone są rozmowy o jego przebiegu. Jak mówił, nadejście tego święta poprzedzić ma wydanie pierwszej obszernej publikacji, dokumentującej trzy wieki działalności ostrowskich braci i prezentującej te pamiątki i dokumenty, które mimo upływu czasu i działań wojennych udało się przechować do naszych czasów.


A właśnie pamiątki i dokumenty to to, co kolekcjonerzy lubią najbardziej. Jak więc na spotkanie kolekcjonerów przystało, nie mogło zabraknąć rozmów o zbiorach. I chociaż niewątpliwie uwagę słuchaczy przykuwały ustawione na scenie czarnoprochowe strzelby, prezentowane szable, medale czy niezwykle zdobione drewniane tarcze z brackich strzelań, wśród najbardziej cennych eksponatów swojej kolekcji Piotr Sitarz wymieniał zdjęcie wykonane w 1930 roku podczas obchodów 200. rocznicy utworzenia Strzeleckiego Bractwa Kurkowego w Ostrowie.


Spotkanie z kurkowym królem przyniosło jeszcze jeden konkretny, niemożliwy wcześniej do przewidzenia plon. Uczestnicy spotkania umówili się, że przypadającą na przełomie roku 5. rocznicę działalności Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” uczczą między innymi zorganizowanym we współpracy z Bractwem Kurkowym strzelaniem do jubileuszowej tarczy. Skoro pomoc w organizacji strzelania zaoferował sam król Piotr, już dziś warto rozpocząć strzeleckie treningi.