Ostrowski Klub Kolekcjonera

Hełm na 220 sposobów

Zdecydowanie ponad 200. Tyle obiektów liczy kolekcja wojskowych bojowych i galowych nakryć głowy ostrowianina Krzysztofa Ciegielskiego. Na Małej Scenie OCK odbyło się piąte już w tym roku spotkanie Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera.

Historia kolekcji rozpoczęła się od tych dwóch nakryć głowy, które znalazłem na strychu – mówił Krzysztof Cegielski prezentując angielski czarny beret wojskowy i furażerkę w kolorze khaki.

Jak się okazało, nakrycia te należały do dziadka gościa wieczoru – żołnierza września, który przez całą wojnę walczył na wielu frontach Europy. To znalezisko uruchomiło wyobraźnię. W ślad za tym przyszła pasja. Część owoców tej pasji obejrzeć można było w Ostrowskim Centrum Kultury. Krzysztof Cegielski na spotkanie z pasjonatami przyniósł bowiem kilkadziesiąt obiektów ze swojego zbioru: hełmy i nakrycia głowy z całej Europy i Stanów Zjednoczonych: tych współczesnych, ale także i tych pamiętających jeszcze czasy zaborów.

Jak można było usłyszeć, wiele z prezentowanych hełmów dziś żyje drugim życiem i przechodzi swój drugi szlak bojowy. Są one bowiem nie tylko eksponatami, ale także rekwizytami. Krzysztof Cegielski jako członek ostrowskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej często wykorzystuje je w działaniach swojej grupy.

Mimo, że kolekcja dziś imponuje rozmiarem, gość wieczoru zdradził, że ciągle poszukuje nowych obiektów. Na dziś jest nim dźwiękochłonny hełm artyleryjski, którego nie ma jeszcze w zbiorze.

Majowe spotkanie klubu to nie tylko prezentacja pzrygotowana przez Krzysztofa Cegielskiego. To także okazja do rozpoczęcia oficjalnych przygotowań do zaplanowanego na sierpień Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera.