Kolekcjoner Ostrowski

1(8) Marzec 2017

Ósmym numerem "Kolekcjonera Ostrowskiego" otwieramy trzeci już rok wydawniczy kwartalnika Stowarzyszenia.

4(7) Grudzień 2016

Siódmy numer "Kolekcjonera Ostrowskiego" to zamykająca drugi rok wydawniczy edycja kwartalnika SOoZ.

3(6) Wrzesień 2016

Szósty numer "KO" to pierwsze po Ostrowskim Dniu Kolekcjonera wydanie kwartalnika SOoZ.

2(5) Maj 2016

Piąty numer "Kolekcjonera Ostrowskiego" to ostatnie przed Ostrowskim Dniem Kolekcjonera wydanie kwartalnika SOoZ

1(4) Luty 2016

Czwarty numer "Kolekcjonera Ostrowskiego" rozpoczyna drugi rok wydawniczy kwartalnika SOoZ.

3(3) Listopad 2015

Trzeci numer "KO" to zestaw kolejnych informacji ze świata pasjonatów. Tym razem nie tylko ostrowskiego.

2(2) Sierpień 2015

W sierpniu 2015 roku ukazał się drugi numer kwartalnika Stowarzyszenia "Ocalić od zapomnienia".

1(1) Maj 2015

W maju 2015 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnik Stowarzyszenia - "Kolekcjoner Ostrowski".