Koncepcja zmieniona – Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

Koncepcja zmieniona

Późną jesienią 2015 roku, przy okazji siódmej edycji Ostrowskiego Maratonu Fotograficznego, stowarzyszenie wydało kartki P013 i P014.

Tym razem na pocztówkach znalazł się Ostrów w scenerii zimowej: stolik Stefana Rowińskiego (fot. Anna Kłopocka) i ostrowski Ratusz (fot. Krzysztof Maciejewski). Głównym powodem wydania kartek był zmieniający się klimat. Coraz trudniej bowiem o możliwość wykonania zimowych zdjęć miasta, na których nikt nie ma wątpliwości, że to zima.

Pocztówki ukazały się w nakładzie po 90 sztuk.

Niestety, w związku z brakiem komunikacji między wydawcą a drukarnią, obie kartki trafiły do odbiorców w wersji odmiennej od tej, którą zakładali projektanci. Ze względu na dodany przez drukarnię bez konsultacji z grafikami czarny margines, logo stowarzyszenia nie przylega do górnego skraju kartki, jak zakładał pierwotny projekt.

Na zakończenie zaznaczyć trzeba, że druk pocztówek sfinansowany został ze środków budżetowych miasta Ostrowa w ramach realizacji zadania „Ostrowski Maraton Fotograficzny”.