100 lat Niepodległej bis – Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

100 lat Niepodległej bis

W czasie Ostrowskiego Dnia Kolekcjonera 2019 zdobyć można było zdobyć dwie kolejne karty pocztowe wydane przez Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” jako uzupełnienie serii „100-lecie odzyskania niepodległości”.

Po ubiegłorocznej emisji pocztówek kolekcjonerskich wydanych przez stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”, podczas dyskusji doszliśmy do miejsca, w którym jednoznacznie stwierdziliśmy konieczność uzupełnienia wydanej rok temu serii o co najmniej dwie pozycje. Nie mogliśmy bowiem przy 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości pominąć rolę ostrowskiej straży pożarnej oraz urodzonego w Ostrowa prymasa Polski, kardynała Edmunda Dalbora.

Pocztówki ukazały się dzięki grantowi Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.