1(8) Marzec 2017 – Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

1(8) Marzec 2017

Ósmym numerem „Kolekcjonera Ostrowskiego” otwieramy trzeci już rok wydawniczy kwartalnika SOoZ

W numerze znajdą Państwo:

  • Ponad wiek z Ostrovią” – nawet klub sportowy nie wie tyle o swoich wydawnictwach;
  • „Za zasługi dla miasta Ostrowa” – o nowej odsłonie graficznej medalu za zasługi dla miasta;
  • Ostrowski Orzeł Biały” – czy można stworzyć kolekcję ostrowskiej prasy okupacyjnej;
  • „Filatelistyka ciągle żywa” – od 2011 roku w Ostrowie trwa wystawa filatelistyczna;
  • „Zwis męski ozdobny” – egzemplarz z Ostrowa w kolekcji krawatów;
  • „Powojenne żużla początki” – Artur Małecki, znawca historii żużla i kolekcjoner pamiątek sportowych, gościem Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera;
  • „Radio inaczej” – Andrzej Cieślak w Ostrowskim Klubie Kolekcjonera o mniej znanej, chociaż równie atrakcyjnej część kolekcji;
  • „Przegląd kolekcjonera” – ciekawostki ze świata kolekcjonerskiego.

Wydawnictwo zostało wydane przy udziale środków ostrowskiego Starostwa Powiatowego w ramach realizacji zadania „Kolekcjoner Ostrowski”, ukazało się w nakładzie 100 sztuk.