1(8) Marzec 2017 – Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

1(8) Marzec 2017

Ósmym numerem „Kolekcjonera Ostrowskiego” otwieramy trzeci już rok wydawniczy kwartalnika Stowarzyszenia.

Ósmym numerem „Kolekcjonera Ostrowskiego” otwieramy trzeci już rok wydawniczy  kwartalnika SOoZ

W numerze znajdą Państwo:

  • Ponad wiek z Ostrovią – nawet klub sportowy nie wie tyle o swoich wydawnictwach
  • Za zasługi dla miasta Ostrowa – o nowej odsłonie graficznej medalu za zasługi dla miasta
  • Ostrowski Orzeł Biały – czy można stworzyć kolekcję ostrowskiej prasy okupacyjnej
  • Filatelistyka ciągle żywa – od 2011 roku w Ostrowie trwa wystawa filatelistyczna
  • Zwis męski ozdobny – egzemplarz z Ostrowa w kolekcji krawatów
  • Powojenne żużla początki – Artur Małecki, znawca historii żużla i kolekcjoner pamiątek sportowych, gościem Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera
  • Radio inaczej – Andrzej Cieślak w Ostrowskim Klubie Kolekcjonera o mniej znanej, chociaż równie atrakcyjnej część kolekcji

okladka ko 18Wydawnictwo zostało wydane przy udziale środków ostrowskiego Starostwa Powiatowego w ramach realizacji zadania „Kolekcjoner Ostrowski”, ukazało się w nakładzie 100 sztuk.