Deklaracja członkowska – Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

Deklaracja członkowska

Aby zostać członkiem stowarzyszenia należy złożyć deklarację członkowską.

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia, deklarację podpisać muszą trzej członkowie wprowadzający. Złożenie deklaracji jest równoznaczne ze zgodą na uiszczanie składek członkowskich, które obecnie ustalone zostały w wysokości 50,- zł rocznie.

Zgodnie z niepisaną umową, członkowie stowarzyszenia, którzy mają na bieżąco opłacone składki, otrzymują bezpłatnie wszystkie numery Kolekcjonera Ostrowskiego, jakie ukazują się w danym roku składkowym.

Pobierz deklarację