Kolekcje naszych członków – Stowarzyszenie "Ocalić od zapomnienia"

Kolekcje naszych członków

Coraz więcej dziedzin współczesnego świata przenosi się do Internetu. Nie inaczej jest z kolekcjonerami i ich zbiorami. Oto kolekcje członków Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera, które znaleźć można w sieci.

MACIEJ MACIEJEWSKI

– Każdy fajczarz prędzej czy później zaczyna kolekcjonować fajki – napisał na stronie Maciej Maciejewski, – prezydent Kalisko-Ostrowskiego Klubu Fajki 2010. – Zbiera się fajki bez względu to, czy będzie się w nich paliło, czy też po prostu mają być częścią naszego zbioru.

Co udało się zebrać Maciejowi? Kolekcję obejrzeć można na stronie
http://kokf2010.pl/index.php/nasze-fajki/7-fajki-macieja-m.html.

KRZYSZTOF MACIEJEWSKI

Jednym z członków założycieli Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” jest kolekcjoner Krzysztof Maciejewski.

Podobnie jak wielu kolekcjonerów, gromadzi pamiątki związane z lokalną historią. Oczywiste względy ekonomiczne i logistyczne spowodowały jednak, że wyspecjalizował się w dwóch dziedzinach. Obie prezentuje na specjalnych stronach internetowych, do obejrzenia których serdecznie zapraszamy.