OKK na wyjeździe

Cyferta strażackie przeznaczenie

„Obciążony genetycznie” strażą pożarną Jarosław Cyfert był gościem marcowego wieczoru Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera.

Tym razem nietypowo, bo nie w Ostrowskim Centrum Kultury, a w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Staszica 1, spotkali się miłośnicy lokalnej historii na trzecim już w tym roku wieczorze Ostrowskiego Klubu Kolekcjonera. Nie był to przypadek. Gościem, a równocześnie i gospodarzem spotkania był Jarosław Cyfert – członek zarządu ostrowskiej OSP, a prywatnie kolekcjoner wszystkiego, co ma jakikolwiek związek ze strażą pożarną.


I nie ma w tym żadnej przesady: przygotowana przez Jarosława Cyferta prezentacja multimedialna udowodniła, że „kolekcjonowanie straży pożarnej” to w najlepszym wypadku tworzenie kolekcji interdyscyplinarnej, jeśli nie tworzenie równolegle wielu niezależnych zbiorów. Już bowiem pierwszy poruszony przez niego temat – straż pożarna w filatelistyce – to zagadnienie tak obszerne, że ten, kto chciałby zająć się tylko tym, miałby zajęcie na całe życie.


Nie mniej obszerne stworzyliby zbierający straż pożarną na medalach czy odznaki i odznaczenia straży pożarnych. Liczba mnoga w tym przypadku jest w pełni uzasadniona: wszystkie bowiem tematy strażackie kolekcjonować można lokalnie – krajowo lub tworzyć zbiór z obiektów z całego świata.


Plakietki poszczególnych jednostek, strażackie hełmy, oznaczenia stopni, mundury, strażacka literatura (spore zainteresowanie wzbudziła pozycja „Hełmy niemieckie w polskich strażach pożarnych po II wojnie światowej”), karty telefoniczne z wizerunkami samochodów strażackich, modele wozów bojowych – to tylko niektóre z gałęzi olbrzymiego zbioru Jarosława Cyferta, w którym znalazło się miejsce i na lżejszą część: kufle do piwa zdobione strażacką symboliką. Jak zdradził kolekcjoner, większość obiektów tworzących tę część kolekcji to wynik poszukiwań na targowisku przy ul. Witosa.


Na prośbę prowadzącego spotkanie Krzysztofa Maciejewskiego, prezesa Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia”, w ramach której to organizacji działa Ostrowski Klub Kolekcjonera, Jarosław Cyfert ostatnią część spotkania poświęcił na przybliżenie działalności międzynarodowej grupy kolekcjonerów pamiątek strażackich, w działalność której włączył się aktywnie kilka lat temu.


Po oficjalnym zakończeniu uczestnicy wieczoru mieli okazję bliżej przyjrzeć się kolekcji Jarosława Cyferta, a także możliwość skorzystania z zaproszenia do zwiedzenia mieszczącej się przy ul. Staszica Izby Pamiątek Strażackich. ■